Missió

 

Procurar als ciutadans de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre una atenció de qualitat basada en les necessitats de la població, centrada en les persones, i impulsar les fonts de coneixement dels nostres professionals, fent un ús adequat dels recursos assignats a aquesta atenció.