Instruccions comunes

Instruccions internes de contractació vigents a partir del 16/01/2015

Instruccions internes de contractació de Gestió Sanitària i Assistencial De Tortosa, SAM. Contractació no harmonitzada.

 

Instrucccions comunes