Contacteu

Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa
Passeig de Mossèn Valls, 1
C.P. 43590 Jesús-Tortosa
Tel. Hospital 977 500 533 – 977 501 522    Fax 977 500 085

Correus electrònics
Hospital de la Santa Creu – hospitalsantacreutortosa@grupsagessa.cat
Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives – hdmn.tortosa@grupsagessa.cat
Llars de la Santa Creu – llars.santacreu@grupsagessa.cat

Xarxes Socials

 En compliment del que estableix l’Art. 5 de la Llei orgànica 15/99 de 3 de desembre, us informem que les dades personals comunicades a través d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer amb dades de caràcter personal en el que s’integraran les vostres dades, amb la finalitat de gestionar i respondre la vostra sol·licitud de contacte, i per aquest motiu, AUTORITZO a GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, SAM, a realitzar-ne la gestió.

Teniu la facultat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades mitjançant la remissió d’una comunicació per correu ordinari a l’adreça del centre o via correu electrònic a lopd@grupsagessa.cat, on hi consti el vostre nom i cognoms, fotocòpia del DNI, un domicili a efectes de notificació, i indicar expressament el dret que es desitgi exercitar.