Evolució del procés de convocatòria per a la contractació de director/a econòmic/a financer/a

Anunci

Pel qual s’aprova i es resol fer pública la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés de provisió, per a la contractació, del director/a econòmic/a financer/a.

Anunci llistat provisional