Convocatòria Extraordinària Borsa de Treball per Cobrir Eventualitats

 


ANNEX I

 


Convocatòria Netejador/a (1-19) (Tancada)

Convocatòria Zelador/a (2-19) (Tancada)

Convocatòria Infermer/a (5-19) (Tancada)

Convocatòria Auxiliar Infermeria (2-19) (Tancada)

Convocatòria Metge Adjunt (Tancada)

Convocatòria Metge Adjunt SEVAD/EVO (Tancada)

Convocatòria Zelador/a (Tancada)

Convocatòria Netejador/a Cuina (Tancada)

Convocatòria Infermer/a (3-19) (Tancada)

Convocatòria Infermer/a (4-19) (Tancada)

Convocatòria Auxiliar d’Infermeria (Tancada)

Convocatòria Logopeda (Tancada)

Convocatòria Tècnic RX (Tancada)

 

PUBLICACIÓ: PROCÉS DE PROVISIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM LABORAL, MITJANÇANT CONTRACTE DE CARÀCTER ESPECIAL D’ALTA DIRECCIÓ

És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de provisió, per a la contractació, en règim laboral, mitjançant contracte de caràcter especial d’alta direcció, a temps complet, de director/a gerent, de Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT, SAM).

 

Aquesta informació es pot consultar en els enllaços següents:

Anunci BOPT

Bases procés de selecció.

Resolució i modificació de bases


Llista provisional admesos i exclosos


Llista definitiu admesos i exclosos


Acta 1

Acta 2