Cartera de Serveis

L’atenció integral a les persones grans i amb situació de final de vida és un dels objectius principal de l’Hospital de la Santa Creu que ofereix totes les línies d’atenció sociosanitària. Les unitats i serveis del centre són:

Unitat de convalescència (59 llits). És una unitat d’ingrés amb l’objectiu de preparar el retorn del malalt al domicili.

Unitat de llarga estada (86 llits). És una unitat amb llits d’ingrés que té com a objectius les cures mèdiques i d’infermeria, el manteniment de l’autonomia funcional i la prevenció de les complicacions.

Unitat de subaguts (30 llits). És un dispositiu d’atenció intermèdia alternativa a l’hospitalització convencional per als pacients crònics complexos en moments de crisi i/o descompensació de la seva malaltia crònica que no requereixen alta intensitat diagnòstica ni terapèutica i en els que es presumeix un ingrés de curta durada.

Unitat de cures pal·liatives (15 llits). És una unitat amb llits d’ingrés per a l’atenció integral al pacient en la fase terminal de la malaltia.

Unitat de psicogeriatria (16 llits). Atén persones grans amb pluripatologia crònica o aguda i amb un diagnòstic de demència, que necessiten d’unes atencions específiques i d’un entorn adaptat, que només una unitat d’aquest tipus pot oferir.

Hospital de dia sociosanitari (20 places). Disposa d’unitats de tractament en règim ambulatori i té com a objectiu la recuperació activa de la capacitat funcional perduda i la promoció de l’autonomia del malalt.

UFISS (1 unitat). És un equip d’atenció hospitalària que realitza una valoració geriàtrica en l’hospital d’aguts per adequar l’ingrés del pacient al nostre centre.

PADES (Per donar servei a les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta i el Montsià). Són equips d’atenció domiciliària i es coordinen amb l’equip d’atenció primària de salut.

Avaluació Geriàtrica Integral (AGI). És una consulta externa on s’hi realitza un procés diagnòstic destinat a valorar les capacitats, necessitats i diagnòstics clínics de pacients grans fràgils amb l’objectiu de dissenyar un pla d’intervenció multidisciplinari. És una eina de suport especialitzat per a l’atenció primària i altres xarxes sanitàries i sociosanitàries.

Hemodiàlisi i Drogodependències, serveis de referència a les Terres de l’Ebre. L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa també disposa de dues línies d’atenció de referència a les Terres de l’Ebre que són la Unitat Nefrològica i el Servei de Drogodependències.

Accelerador lineal de les Terres de l’Ebre. En uns terrenys adjacents a l’Hospital de la Sant Creu s’està construint el primer accelerador lineal de les terres de l’Ebre, que entrarà en funcionament el proper mes de juny. Aquest nou equip de tractament radioteràpic dependrà de l’Hospital de Sant Joan de Reus, centre de referència d’oncologia per a la demarcació de Tarragona.

Residència Assistida (105 places). Susbstitutòria de la llar per a persones amb necessitats principalment socials.

Centre de dia (20 places). És un centre social d’atenció diürna.

Servei de Valoració de les Dependències o SEVAD. Format per 10 professionals, les quals porten a terme la valoració a domicili de totes aquelles persones que han sol·licitat conèixer el seu grau de dependència.

Hospital de dia de Malalties Neurodegeneratives. L’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa també incorpora, des del mes de febrer de 2007 un Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives, per tal d’oferir una atenció específica a malalts en fases lleus de trastorns del moviment, trastorns cognoscitius, esclerosi múltiple i ictus.

El nou hospital de dia, finançat pels departaments de Salut i Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, disposa de 20 places i ofereix un tractament rehabilitador abordant la malaltia des d’una perspectiva integral.

Descarregar el díptic de l’Hospital de Dia de Malalties