NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL: GESAT/05

GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA S.A.M.
NOVA APERTURA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS
Nº CONVOCATÒRIA : GESAT/05
CERCA
Llicenciats en Farmàcia especialitat hospitalària
Llicenciats en medicina familiar/comunitària, internistes, geriatres i nefròlegs
Llicenciats en Psicologia especialitat hospitalària
Diplomats/es o Graduats/es en Treball Social
Diplomats/es o Graduats/es en Dietètica i Nutrició
Educadors/es Socials
Logopedes
Fisioterapeutes
Infermers/es
Tècnics Especialistes en diagnòstic per la imatge
Terapeutes Ocupacionals
Tècnics Auxiliars en Farmàcia
Tècnics Auxiliars en Cures d’Infermeria
Auxiliars Administratius
Tècnics de manteniment
Cuiners/es
Marmitons de cuina-cafeteria
Netejadors/es
Zeladors/es

 

Documents:
– Convocatòria.
– Document nº 1.
– Document nº 2.
– Document nº 3.
– Document nº 4.