Consulta prèvia al mercat relativa a una possible licitació

Títol: Consulta prèvia al mercat relativa a una possible licitació del servei d’implantació de un programa de prevenció de riscos penals (COMPLIANCE PENAL).

Assumpte: Consulta de licitació.

Data de publicació: 9 de Juliol del 2018.

Documentació:

DOCUMENT 1: CPM