EPEL 9/2017 Contractació del subministrament, instal·lació del equipament de mobiliari general per a la adequació de la Residència de la Santa Creu

Titol: EPEL 9/2017 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU.

Entitat: EPEL HOSPITAL LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA

Assumpte: Anunci de Licitació

El  19 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant l’anunci de licitació.

El 22 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució dels dubtes: 1 i 2.

ANUNCI LICITACIÓ

PCA

PPT

ANNEX 1 – MATERIAL LOT 1 – 2

ANNEX 0

ANNEX 1

ANNEX 2

ANNEX 3

ANNEX 4

ANNEX 5

Resolució de dubtes:

DUBTE 1

DUBTE 2